Email me jobs like this

Gymnastics Coach

  • Fresh Jobs
  • Cardiff
  • 13/01/2019
Part time

Job Description

Summary

Mae GLL, sef darparwr cyfleusterau hamdden mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf, yn chwilio am Hyfforddwyr Gymnasteg er mwyn dysgu gwersi a chyrsiau i blant ac oedolion. Mae gymnasteg yn faes allweddol yr ydym ni'n canolbwyntio arno ac yn buddsoddi ynddo. Gyda mwy na 30 o gyfleusterau hyfforddi, gan gynnwys tair uned drawiadol wedi'u hadeiladu'n bwrpasol ar gyfer gymnasteg ac sy'n boblogaidd iawn, rydym ni'n addysgu gymnasteg i fwy na 5,000 o blant ac yn rhoi gwersi trampolîn i fwy na 1,500. Er ein bod ni'n falch bod ein cyrsiau mor boblogaidd a bod gennym ni restrau aros i bobl ymuno, ein nod yw cael cymaint o bobl ag sy'n bosibl oddi ar y rhestrau aros hynny ac i gymryd rhan mewn gwersi - dyna yw eich cyfraniad chi.

Mae'r ffaith eich bod chi'n angerddol dros gymnasteg yn ddweud cynnil. Bydd disgwyl i chi fod yn byw ac yn bod ym myd gymnasteg ac eisiau rhannu'r angerdd hwnnw â'ch disgyblion a'ch cydweithwyr fel ei gilydd. Yn unigolyn amryddawn tu hwnt, byddwch chi hefyd yn arbenigo mewn nifer o ddisgyblaethau yr ydym ni'n eu haddysgu, megis dosbarthiadau artistig, rhythmig, trampolîn ac acrobatig ar gyfer dyn ion a menywod. Byddwch chi'n gallu addysgu pob grŵp gan gynnwys plant ac oedolion o bob gallu, o'r rhai hynny sy'n mwynhau gymnasteg fel hobi i'n disgyblion elit sy'n ennill medalau.

Byddwch chi'n ffynnu ar weld eraill yn datblygu a chan mai chi fydd yn gyfrifol am arwain a chynllunio eich cyrsiau a'ch gwersi eich h un, byddwch chi'n dylanwadu ar eu llwyddiant a'u datblygiad. Er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn mwynhau'r gwersi, byddwch chi'n gallu byrfyfyrio a bod yn greadigol â'r cyfleusterau o'ch cwmpas, a gwneud yn siŵr eich bod chi'n goruchwylio eich disgyblion yn gyson ac yn sicrhau eu bod nhw'n ddiogel. Oherwydd ein maint a'n graddfa, bydd digonedd o oriau ar gael i chi hyfforddi a pho fwyaf fydd ein cyrsiau'n tyfu, y mwyaf o gyfleoedd fydd ar gael i chi ddatblygu eich gyrfa ymhellach gyda ni. Rydym ni'n buddsoddi yn ein pobl yn ogystal â'n cyfleusterau ac rydym ni'n bwriadu gwella sgiliau a datblygu pobl drwy gydol eu hamser gyda ni.

Mae'r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau, oedran a lleoliad.

Amdanom ni
GLL sy'n rhedeg Canolfannau Hamdden Better, gweithredwr hamdden mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf ac un o'r mwyaf. Rydym yn gweithredu dros 230 cyfleuster yn cynnwys canolfannau hamdden, pyllau nofio, sbas, llyfrgelloedd a chanolfannau plant yn Llundain a de ddwyrain Lloegr, de orllewin a gogledd Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mae'r rhain yn cynnwys rhai o safleoedd mwyaf eiconig Prydain, megis London Aquatics Centre a'r Copper Box Arena ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elizabeth. Fel sefydliad nid er elw, rydym yn wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau'n ffynnu, rydym yn buddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau a phobl ac yn ddiweddar rydym wedi derbyn Gwobr Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.
Proud member of the Disability Confident employer scheme

About Disability Confident A Disability Confident employer will generally offer an interview to any applicant that declares they have a disability and meets the minimum criteria for the job as defined by the employer. It is important to note that in certain recruitment situations such as high-volume, seasonal and high-peak times, the employer may wish to limit the overall numbers of interviews offered to both disabled people and non-disabled people. For more details please go to Disability Confident .