Email me jobs like this

Ysgrifennydd Meddygol Cefnogi

  • Talent Recruitment
  • Bodfan bach
  • 17/03/2019
Full time

Job Description

Summary

Bydd y swydd yn cynnwys dyletswyddau swyddfa cyffredinol o fewn y tîm NDP gan gynnwys derbyn a phrosesu atgyfeiriadau, trefnu a pharatoi ffeiliau ar gyfer cyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol, ffeilio, delio â galwadau ffôn ac ymholiadau a chyfeirio arno fel y bo'n briodol. Bydd gweithgareddau eraill yn cynnwys gwneud apwyntiadau, diweddaru a chynnal y system wybodaeth i gleifion. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a bod yn hyfedr wrth ddefnyddio microsoft office word excel. Byddai profiad blaenorol o weithio yn y GIG yn ogystal â defnyddio system gwybodaeth am gleifion yn fanteisiol. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos bod ganddynt y modd i deithio rhwng y canolfannau yn amserol gan y bydd gofyn i weithio mewn canolfannau eraill ar adegau.
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau: 13 Ionawr 2019